ΔΡΟΣΗ Σ. - ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Β. Ο.Ε.

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1Β