Ρεμπετάδικα-Πλ. Βικτωρίας - Βικτωρία

3ης Σεπτεμβριου 92