Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου - Hellenic Motor Museum

Αθήνα - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

3ης Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού (Athenian Capitol)