Νυχτερινές Πίστες-Μουσικές σκηνές - ΣΦΕΝΤΟΝΑ

Τηλ.: 2108253991-2 - Λ. Αλεξάνδρας 22
Τηλ.: 2108253991-2 - Λ. Αλεξάνδρας 22