Θέατρα-ΠΟΡΕΙΑ

Τηλ.: 2108210991 - Τρικόρφων 3-5 και 3ης Σεπτεμβρίου 69
Τηλ.: 2108210991 - Τρικόρφων 3-5 και 3ης Σεπτεμβρίου 69