ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ κ. ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18