ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ κ. ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Παθολόγοι
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18