Χώροι Τέχνης-Ελληνοαμερικανική Ένωση

Τηλ.: 2103680000 - Μασσαλίας 22, Κολωνάκι
Τηλ.: 2103680000 - Μασσαλίας 22, Κολωνάκι