Θέατρα-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Τηλ.: 2102712640 - Ασκληπιού 4 και Αγνώστων Ηρώων
Τηλ.: 2102712640 - Ασκληπιού 4 και Αγνώστων Ηρώων