ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΗΤΑΣ-ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 9