ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

6937427190
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6-8, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15123