ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

6977342438
Λεωφ. Κηφισίας 330 (εντός ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)