ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
6977342438
Λεωφ. Κηφισίας 330 (εντός ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)