ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2106800326,6936631779 Σύντομη Περιγραφή
ΚΥΠΡΟΥ 44