Χάρης Χριστόπουλος, Ορθοπαιδικός

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιπποκράτους 6-8, Μαρούσι