Δ. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αθήνα - ΓΕΡΑΚΑΣ

Λεωφόρος Μαραθώνος 178