ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΓΕΡΑΚΑΣ

Θεσσαλονίκης 16 & Ηρ. Πολυτεχνείου