ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΓΕΡΑΚΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 17