Εκκλησίες-Αττική-Γέρακας Άγ. Ιωάννης

Πλατεία Αγίου Ιωάννου