ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΑΘΛΟΝ

Αθήνα - ΓΕΡΑΚΑΣ

Τηλ.: 2106921467
Χαλεπά 6Α, Γέρακας
Τηλ.: 2106921467