ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Γέρακας

210-6617650/1
Ακαρνανιας & Καρδιτσης