ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Βασίλειος Θ. Παπαδημητρίου

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 Μαρούσι