ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Βασίλειος Θ. Παπαδημητρίου

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 Μαρούσι