Χώροι Τέχνης-Γερμανική Σχολή Αθηνών

Τηλ.: 2106199261 - Δημοκρίτου κ. Ζηρίδη, Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ.: 2106199261 - Δημοκρίτου κ. Ζηρίδη, Παράδεισος Αμαρουσίου