Νοσοκομείο-Αττικη-Αθηνα Νιμιτς

Τηλ. Κέντρο: 210 7288001-30
Μονης Πετρακη 10
Τηλ. Κέντρο: 210 7288001-30