Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Καναδά

210-7273400
Γενναδιου Ι. 4