ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΓΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

210 3821431
Χατζηγιάννη Μέξη 2