ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - KALLISTI MEDICAL - Πλαστικός Χειρουργός

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2169008080, 6944867151 Σύντομη Περιγραφή
Χατζηγιάννη Μέξη 2, ΑΘΗΝΑ (πλησίον HILTON) , ΑΤΤΙΚΗΣ