Βιβλιοθήκες-Βιβλ.Γεννάδειος

210-7210536 Κολωνάκι
Σουηδιας 61
210-7210536 Κολωνάκι