Πρεσβεία Αυστραλίας

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Τηλ: 210 870 4111
Χατζηγιάννη Μέξη 5 11528 Αθήνα
Τηλ: 210 870 4111