ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2310225805- 6945435587
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 80 56121
2310225805- 6945435587