Βερόνικα Ιβάκινα Σιώκα - Ψυχολόγος

Θεσσαλονίκη - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Χαλκίδη 63, Αμπελόκηποι