Κυνήγι-Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης

2310-733466 κ 2310-724999
Ελευθερίας 3
2310-733466 κ 2310-724999