ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310724640-6944573780
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 56121
2310724640-6944573780