ΚΕΡΑΜΙΔΑ - ΚΑΙΝΑΔΑ ΜΑΡΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2310720107 2310749768
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76 56121
2310720107 2310749768