ΧΡΗΣΤΙΑΣ ΗΛΙΑΣ - EIΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΕΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 99-101 ΠΑΤΡΑ