Θέατρα-ΘΕΑΤΡΟ ΕΞ ΑΡΧΗΣ

Τηλ.: 2103822661 - Εμμ. Μπενάκη και Δερβενίων 46
Τηλ.: 2103822661 - Εμμ. Μπενάκη και Δερβενίων 46