Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ

Τηλ.: 2106453179, 2106445476 - Ασκληπιού 137
Τηλ.: 2106453179, 2106445476 - Ασκληπιού 137