Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Αθήνα - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

τηλ : 210-8213905 , 210-8213334 , Fax: 210-8213760
Λ. Αλεξάνδρας 34
τηλ : 210-8213905 , 210-8213334 , Fax: 210-8213760