Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΕΝΝΕΑ ΟΓΔΟΑ

Τηλ.: 2108821095, 2108235841 - Λεωφ. Αλεξάνδρας 40
Τηλ.: 2108821095, 2108235841 - Λεωφ. Αλεξάνδρας 40