ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΑΣ Α. -ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

ΤΟΣΙΤΣΑ 5 & ΖΑΪΜΗ 18