ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΑΣ Α. -ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
ΤΟΣΙΤΣΑ 5 & ΖΑΪΜΗ 18