Ωδείο Σίμων Καράς

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Έρσης 9 και Πουλχερίας