ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2108216975-6949208312 Σύντομη Περιγραφή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΘΗΝΑ