3ης Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού (Athenian Capitol)

Αθήνα ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ
3ης Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού (Athenian Capitol)