ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2105223728
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 57 ΑΘΗΝΑ