Μαρία-Ηώ Ακαλέστου, Ψυχολόγος

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

Φραγκοκκλησιάς 4, κτήριο Β, Μαρούσι 151 25, Αττική