ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2103637852
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 12 10680