Χώροι Τέχνης-Mary Alexiou-Athens Art Space

Τηλ.: 2103608105 - Δημοκρίτου κ. Στρατιωτικού Συνδέσμου 23, Κολωνάκι
Τηλ.: 2103608105 - Δημοκρίτου κ. Στρατιωτικού Συνδέσμου 23, Κολωνάκι