Μουσεία-Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

Τηλ.: 2103250198, 2103254119
Διογένους 1-3
Τηλ.: 2103250198, 2103254119