Τράπεζα Πειραιώς-Αττική-Αθήνα,Μοναστηράκι

Αιολου 4