Ψαροταβέρνες-ΨΑΡΡΑΣ

Τηλ.: 2103218733 - Ερεχθέως 16 και Ερωτόκριτου 12, Πλάκα
Τηλ.: 2103218733 - Ερεχθέως 16 και Ερωτόκριτου 12, Πλάκα