Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΕΛΑΙΑ

Τηλ.: 2103249512 - Ερεχθέως 16 κ. Ερωτόκριτου, Πλάκα
Τηλ.: 2103249512 - Ερεχθέως 16 κ. Ερωτόκριτου, Πλάκα