Μουσικές Ταβέρνες-Πλάκα - Παλιά ταβέρνα Κρητικού

210-3222809 - 3250092
Μνησικλεους 24
210-3222809 - 3250092